نویسنده = محمدرضا بمانیان
تعداد مقالات: 8
2. الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


4. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

دوره 12، شماره 29، اسفند 1398، صفحه 81-98

10.22034/aaud.2019.94814.1273

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ حسن علی پورمند


6. The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 31-39

Javid Ghanbari؛ Mahmoud Golabchi؛ Mohammad Reza Bemanian؛ Hasanali Pourmand


7. بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 15-34

محمدرضا بمانیان؛ کورش مومنی؛ حسین سلطان زاده


8. Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture

دوره 6، شماره 10، شهریور 1392، صفحه 15-29

Seyyed Nasroddin Eliaszadeh Moghadam؛ Mahmood Feizabadi؛ Mohamadreza Bemanian؛ Mahmood Golabchi؛ Mojtaba Ansari