نویسنده = Mohammad Reza Bemanian
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ حسن علی پورمند


3. The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir

دوره 7، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 31-39

Javid Ghanbari؛ Mahmoud Golabchi؛ Mohammad Reza Bemanian؛ Hasanali Pourmand


4. بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 15-34

محمدرضا بمانیان؛ کورش مومنی؛ حسین سلطان زاده


5. Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 15-29

Seyyed Nasroddin Eliaszadeh Moghadam؛ Mahmood Feizabadi؛ Mohamadreza Bemanian؛ Mahmood Golabchi؛ Mojtaba Ansari