نویسنده = محمدجواد مهدوی نژاد
تعداد مقالات: 13
1. الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 131-142

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


2. تأثیر حیاط در شکل‌گیری پیکربندی خانه‌های سنتی ایران در کاشان

دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 43-55

مینا حاجیان؛ سعید علی‌تاجر؛ محمد جواد مهدوی نژاد


3. Porosity Rendering in High-Performance Architecture: Wind-Driven Natural Ventilation and Porosity Distribution Patterns

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 73-87

Paria Saadatjoo؛ Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Afsaneh Zarkesh


5. تحلیل میزان و کیفیت توجه به جایگاه اقلیم در مطالعات معماری ایران

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 69-77

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه؛ یحیی نوریان


7. تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمان ها

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 131-143

محمدجواد مهدوی نژاد؛ فهیمه نیکودل


8. Efficient Roof Shapes through Wind Flow and Indoor Temperature, Case Studies: Flat Roofs and Domed Roofs

دوره 7، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 55-68

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Kavan Javanroodi


9. تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 37-43

محمدجواد مهدوی نژاد؛ موحد صیامی نمین؛ وحیدرضا ابوالصدق


10. اصول و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر تهران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 67-83

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمانه خبیری؛ کیمیا ملکی


11. Thermal Behavior of Domed Roofs, Case Study: Historical Dome-Shaped Roofs of Isfahan

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 67-76

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Negar Badri؛ Maryam Fakhari؛ Mahya Haqshenas


12. Vertical Illuminance Measurement for Clear Skies in Tehran

دوره 5، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 11-20

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Soha Matoor؛ Rima Fayaz


13. تأثیر سواد بصری بر درک زیبایی در آثار معماری

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 51-62

محمدجواد مهدوی نژاد؛ نوشین ناگهانی