نویسنده = عبدالحمید نقره کار
تناظر انسان و هستی در اندیشه اسلامی و بازتاب آن در معماری اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 79-93

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ سمانه تقدیر


شناخت و تحلیل مسائلِ طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات)

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 119-135

عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ صدیقه معین مهر


تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 143-152

عبدالحمید نقره کار؛ کریم مردمی؛ محمدمنان رئیسی