نویسنده = اسفندیار زبردست
تعداد مقالات: 4
1. گونه شناسی سیاست های مدیریت رشد شهری در مناطق شهربنیان

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 291-308

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


2. بررسی متغیرهای مؤثر در رشد شهری ارومیه با استفاده از مدل لاجیستیک رگرسیون

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 377-392

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی


4. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در فرآیند تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 183-197

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی