نویسنده = پویان شهابیان
تعداد مقالات: 5
2. بررسی منظر صوتی خیابان ولیعصر تهران با تأکید بر ادراک مردم از منظر صوتی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 237-248

پویان شهابیان؛ سیده فرزانه لاریمیان


3. بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 259-273

مهدی حاجی حسینی؛ پویان شهابیان


4. Assessing the Implementation of the Functional Principles of Transit Oriented Development in the Mirdamad Station Complex

دوره 7، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 203-215

Pooyan Shahabian؛ Reyhaneh Asadi؛ Mahboubeh Mohammadi


5. بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و 22 بهمن شهر رشت

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 363-372

پویان شهابیان؛ میلاد پیرایه گر