نویسنده = فرح حبیب
تعداد مقالات: 2
1. الگوهای رفتاری و ابزارهای مسیریابی مردان

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 199-210

فرح حبیب؛ تکتم حنایی


2. تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 61-73

فرح حبیب؛ ایرج اعتصام؛ سیدهادی قدوسی فر