نویسنده = علی سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تجربی رابطه شاخص‌های فرم شهر با امنیت ادراکی ساکنان، مورد مطالعاتی: شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی؛ سهند لطفی


2. تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر


3. ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 333-342

علی سلطانی؛ علی دشتی؛ احسان بابایی؛ محمد قضایی