نویسنده = علی سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تجربی رابطه شاخص‌های فرم شهر با امنیت ادراکی ساکنان، مورد مطالعاتی: شهر شیراز

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 257-271

خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی؛ سهند لطفی


2. تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر


3. ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 333-342

علی سلطانی؛ علی دشتی؛ احسان بابایی؛ محمد قضایی