نویسنده = علی دشتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 333-342

علی سلطانی؛ علی دشتی؛ احسان بابایی؛ محمد قضایی