نویسنده = رامین مدنی
تعداد مقالات: 2
2. تبیین روش تحقیق زمینه یابی در طراحی الگوی مسکن روستایی

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 17-30

مینو شفایی؛ رامین مدنی