نویسنده = Ahmad Ekhlassi
تعداد مقالات: 1
1. Facade Tectonics in Traditional Houses of Shiraz, Iran, Case Study: Zinat-al-Molk House

دوره 8، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 1-11

Ahmad Ekhlassi؛ Amirhossein Rafati