نویسنده = Peyman Khodabakhsh
تعداد مقالات: 3
1. Energy Efficiency Policies in Urban Planning System, The Case of Iran

دوره 10، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 49-62

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi؛ Pooria Khodabakhsh


2. Looking for a New Order in Urban Energy Efficient Strategies in Urban Studies

دوره 8، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 131-143

Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi


3. Democratic Urban Streets Design Guideline Codifications (Based on Qualitative Democratic Urban Spaces Design Norms)

دوره 5، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 71-82

Payam Mahmoudi Kurdistani؛ Peyman Khodabakhsh؛ Samira Mashayekhi