نویسنده = علیرضا تقدیری
تعداد مقالات: 1
1. مزایای پیش ساخته سازی در مقایسه با ساخت و ساز متعارف

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 15-25

علیرضا تقدیری؛ سارا قنبرزاده قمی