نویسنده = نفیسه مهاجرپور
تعداد مقالات: 1
1. نشانه شناسی فضای نمایش تعزیه

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 59-69

جمال الدین سهیلی؛ نفیسه مهاجرپور