نویسنده = کریم مردمی
تعداد مقالات: 2
1. از عملکردگرایی تک بُعدی تا مکان گرایی چندظرفیتی

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 93-103

کریم مردمی؛ بهبود زندآوه


2. تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 143-152

عبدالحمید نقره کار؛ کریم مردمی؛ محمدمنان رئیسی