نویسنده = نیلوفر نیکقدم
تعداد مقالات: 3
1. سامانه‌های نوری طبیعی ارگونومیک در موزه‌های هنری

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 65-80

مهسا شهپرنیا؛ نیلوفر نیکقدم


3. مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 119-130

نیلوفر نیکقدم؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز