نویسنده = Mostafa Shamshirband
تعداد مقالات: 1
1. The Technology of Qomi-poosh Vaults in Iranian Traditional Architecture

دوره 5، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 33-42

Farhad Tehrani؛ Fahime Yari؛ Mostafa Shamshirband؛ Alireza Tavakoli