نویسنده = مصطفی بهزادفر
تعداد مقالات: 5
1. انتظارات طراحان شهری از متخصصین و فناوران الکترونیک، کامپیوتر و IT

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 105-119

لاله توانائی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ یاسمن اوجی


2. نقش نورپردازی در حضورپذیری کودکان در پارک های شهری؛ نمونه موردی: زمین بازی کودکان پارک فدک تهران

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 133-141

سمانه جلیلی صدرآباد؛ مصطفی بهزادفر؛ امیرحسن یزدان نیاز


3. نورپردازی عرصه های همگانی شهری و حضورپذیری زنان(مطالعه موردی: پارک ساعی تهران)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 93-100

مصطفی بهزادفر؛ سمیه جلیلی صدرآباد؛ سمانه جلیلی صدرآباد


5. طراحی خیابان بر پایه متغیرهای کیفیت محیطی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 17-27

مصطفی بهزادفر؛ مهشید قربانیان