نویسنده = کورش عطاریان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ادراک بصری متخصصان و غیرمتخصصان فضاهای شهری بومی شهر دزفول بر مبنای تئوری گشتالت

دوره 13، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 107-119

محمد دیده بان؛ بهناز صفرعلی نجار؛ کورش مومنی؛ کورش عطاریان


2. مطالعه تطبیقی شهر باستانی جندی‌شاپور با شیوه شهرسازی شهرهای هم عصر آن‌ها

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 375-390

کورش مؤمنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده‌بان؛ نگین حاج‌موسی‌بروجردی؛ بهزاد وثیق


3. مقایسه طرح معماری مساجد صفویه اصفهان و مساجد دوره ایلخانی

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 95-114

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده‎بان؛ زهره مسعودی