نویسنده = حسین ذبیحی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر تعاریف و روش‌های محاسبه‌ شاخص ضریب دید به آسمان

دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 207-223

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ بهلول علیجانی؛ حسین ذبیحی


2. رویکرد نشانه‌شناختی به تحلیل فرم در معماری معاصر

دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 139-149

مرجان صابونچی؛ حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی