نویسنده = مریم طلایی
تعداد مقالات: 2
2. ارائه طرح مجتمع اخلاصیه هرات (880 - 886 ه.ق.)

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 97-109

مریم طلایی؛ وحیده عفیفی؛ اصغر فهیمی‌فر