نویسنده = علی امامی
تعداد مقالات: 2
1. شکل‌دهی به فضاهای متروکه شهر گنبدکاوس

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 141-152

بابک فدائی؛ علی امامی


2. تعیین رابطه حس‌تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن، نمونه موردی: روستای زیارت در گلستان

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 11-21

علی امامی؛ مهرنوش بازدار؛ ملیحه صفری؛ رامونا فرحناکی