نویسنده = زهره مسعودی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین رابطه نمادها و نشانه‌های معماری زورخانه با آداب و رفتار پهلوانی

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 91-102

زهره مسعودی؛ کورش مومنی؛ محمدرضا بمانیان


2. مقایسه طرح معماری مساجد صفویه اصفهان و مساجد دوره ایلخانی

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 95-114

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده‎بان؛ زهره مسعودی