نویسنده = ارسلان طهماسبی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مؤلفه‌های شکل‌دهنده کیفیت معنایی- ادراکی محیط، مورد مطالعاتی: محله قطارچیان سنندج

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 111-124

ارسلان طهماسبی؛ هوشمند علیزاده؛ پرویز اصلانی