نویسنده = مهسا شهپرنیا
تعداد مقالات: 1
1. سامانه‌های نوری طبیعی ارگونومیک در موزه‌های هنری

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 65-80

مهسا شهپرنیا؛ نیلوفر نیکقدم