نویسنده = سید مجتبی شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نشانه‌شناختی رمزگان در روش‌های بازنمایی معماری

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 45-63

سید مجتبی شجاعی؛ مهرداد متین