نویسنده = عبدالحسین ظریفیان مهر
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر تعاریف و روش‌های محاسبه‌ شاخص ضریب دید به آسمان

دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 207-223

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ بهلول علیجانی؛ حسین ذبیحی