کلیدواژه‌ها = Place Attachment
تعداد مقالات: 9
3. نقش زمان در شکل‌گیری سطوح مختلف معانی مکان

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 65-75

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ بهاره شهروز


4. Promoting the Sense of Place Attachment through Enplaning the Meaning of Place in the Open Space of Aseman-e-Tabriz Residential Complex

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 15-30

Maryam Eskandari؛ Lida Balilan Asl؛ Dariush Sattarzadeh


5. Residents Desire to Stay in a Place: Evidences from Iran’s New Towns

دوره 11، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 81-95

Zeinab Adeli؛ Mojtaba Rafieian


8. The Role of Architecture-Nature Interaction in the Quality of Place Attachment, Case Study: House-Gardens in Hamedan, Iran

دوره 7، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 107-117

Golrokh Daneshgarmoghaddam؛ Hossein Bahrainy


9. جایگاه اصالت درمرمت بافت

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 271-283

محمد مسعود؛ عیسی حجت؛ شهریار ناسخیان