کلیدواژه‌ها = سرزندگی
تعداد مقالات: 2
2. مدل مدیریت خلق مکان و مؤلفه‌های سازنده کیفیت در عرصه عمومی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 215-224

کامران ذکاوت؛ یاسمن سادات دهقان