کلیدواژه‌ها = محله جولان
تعداد مقالات: 2
1. نقش عناصر کالبدی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی به روش PREQ، مورد مطالعاتی: محله جولان

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 75-84

مهرداد کریمی مشاور؛ مونا نیکوخوی


2. سازوکار اثرگذاری طرح‌های بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محله‌های سنتی، نمونه موردی: محله جولان همدان

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 355-364

حسن سجادزاده؛ عادل شریفی؛ سعید سلیمانی؛ مجتبی خانیان