کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 3
1. موانع مدیریتی تحقق تونل مشترک تأسیسات شهری در شهر تهران

دوره 13، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 241-253

غلامرضا کاظمیان؛ حسین اصلی پور؛ لیلا شمس


2. تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 285-301

حمید اتقائی؛ علی اصغر پیله ور


3. نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 117-128

محمد مهدی عزیزی؛ محمد ابویی اردکان؛ نسرین نوری