کلیدواژه‌ها = اجتماع‌پذیری
تعداد مقالات: 5
1. سنجش مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر، مورد مطالعاتی: اردبیل

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 211-229

جواد جوان مجیدی؛ ملکا نگاری


2. سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 99-109

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده