کلیدواژه‌ها = دانش فضایی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر