کلیدواژه‌ها = نشانه
تعداد مقالات: 3
1. تدقیق و تحدید حوزه شمول و نمود نشانه ها در معماری

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 1-10

سحر باقری؛ علیرضا عینی فر


2. نشانه شناسی فضای نمایش تعزیه

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 59-69

جمال الدین سهیلی؛ نفیسه مهاجرپور


3. جستاری در نشانه شناسی شهری

دوره 3، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 49-56