کلیدواژه‌ها = معماری
تعداد مقالات: 19
1. مدل تحلیل فرآیند آموزش طراحی معنامحور مسکن با کاربست رویکرد نشانه شناختی

دوره 14، شماره 34، بهار 1400، صفحه 1-11

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


3. تدوین الگوی ماندگاری ادراکی در معماری بر اساس روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد متنی

دوره 13، شماره 30، بهار 1399، صفحه 183-199

عطیه ملک آورزمانی؛ ژاله صابرنژاد؛ حسنعلی پورمند


4. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 81-98

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ حسن علی پورمند


5. تأثیر معماری ایران بر بناهای آرامگاهی در عصر سلجوقیان رم

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 11-23

ندا بلانیان؛ حسین سلطانزاده؛ شروین میرشاهزاده


6. نقش طراحی فضای بازی در پرورش خلاقیت کودکان

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 53-63

پریا شفیع‌پور یوردشاهی؛ مصطفی کیانی؛ مریم طباطبائیان


7. نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت‌های ادراک فضای معماری

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 85-94

رفیعه للحج؛ میرسعید موسوی


8. تجلی عدد چهار در طرح معماری آتشکده‌های ایران

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 23-38

ندا حاجی‌ علی عسگر؛ کوروش مومنی


10. تناظر انسان و هستی در اندیشه اسلامی و بازتاب آن در معماری اسلامی

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 79-93

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ سمانه تقدیر


11. بررسی ویژگی های طراحی فضای بسته هنرستان های دخترانه با رویکرد ارتقاء خلاقیت هنرجویان

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-58

حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ زهرا جلیلی؛ لیلا برات پور


12. کاربرد فناوری نانو در معماری

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 137-149

لادن وجدان زاده


13. مکانیت مثالین نورهای رنگی در معماری مقدس ایران

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 1-9

قدسیه اکبری باصری؛ مریم محمد قلی پور


14. جایگاه پدیدارشناسی در تحلیل معماری و محیط

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 91-99

محمدرضا شیرازی


16. ارزیابی معماری همساز با اقلیم در خانه های کاشان

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 31-40

یوسف گرجی مهلبانی؛ علی یاران؛ سمیرا پروردی نژاد؛ منیژه اسکندری


17. درآمدی بر جایگاه سازه در تبیین معماری و ضرورت آن در عینیت دهی به کالبد معماری

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-12

سید غلامرضا اسلامی؛ فرزانه هدفی