کلیدواژه‌ها = بهسازی
تعداد مقالات: 2
1. سازوکار اثرگذاری طرح‌های بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محله‌های سنتی، نمونه موردی: محله جولان همدان

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 355-364

حسن سجادزاده؛ عادل شریفی؛ سعید سلیمانی؛ مجتبی خانیان


2. رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 297-314

علی زنگی آبادی؛ سعیده مؤیدفر