کلیدواژه‌ها = مدل سازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی متغیرهای مؤثر در رشد شهری ارومیه با استفاده از مدل لاجیستیک رگرسیون

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 377-392

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی


2. برآورد عوامل مهم مؤثر در جذب سفر به پارک های شهری، بررسی تطبیقی سه پارک: ارغوان، فدک و عطرسیب باقرشهر

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 97-105

مرتضی خلیلی؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ حسن خاکسار