کلیدواژه‌ها = فرم شهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تجربی رابطه شاخص‌های فرم شهر با امنیت ادراکی ساکنان، مورد مطالعاتی: شهر شیراز

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 257-271

خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی؛ سهند لطفی