کلیدواژه‌ها = Urban Form
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل تجربی رابطه شاخص‌های فرم شهر با امنیت ادراکی ساکنان، مورد مطالعاتی: شهر شیراز

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 257-271

خلیل حاجی پور؛ سیدمجتبی فخراحمد؛ علی سلطانی؛ سهند لطفی


2. Historical Analysis of the Role of Bazaar on the Formation of Iranian Islamic Urban Forms; Case Study: Shiraz, Iran

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 89-101

Ali Reza Sadeghi؛ Mehdi Khakzand؛ Sina Jangjoo


4. تبیین مؤلفه‌های هویت کالبدی شهر سنتی ایرانی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 231-246

طاهره نصر


5. فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی