کلیدواژه‌ها = Urban Form
تعداد مقالات: 6
1. Historical Analysis of the Role of Bazaar on the Formation of Iranian Islamic Urban Forms; Case Study: Shiraz, Iran

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 89-101

Ali Reza Sadeghi؛ Mehdi Khakzand؛ Sina Jangjoo


3. تبیین مؤلفه‌های هویت کالبدی شهر سنتی ایرانی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 231-246

طاهره نصر


4. فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی