کلیدواژه‌ها = شناخت فضایی
تعداد مقالات: 2
1. در جستجوی چارچوب یکپارچه ادراک فضا در مطالعات تعاملی انسان و محیط

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 125-138

عصمت پای کن؛ مجتبی رفیعیان


2. سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 99-109

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده