کلیدواژه‌ها = برنامه‌های ساختاری- راهبردی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی داده بنیاد بر کاربست برنامه‌‌های ساختاری- راهبردی در نظام شهرسازی ایران

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 155-165

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی