کلیدواژه‌ها = Perception
تعداد مقالات: 6
1. در جستجوی چارچوب یکپارچه ادراک فضا در مطالعات تعاملی انسان و محیط

دوره 12، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 125-138

عصمت پای کن؛ مجتبی رفیعیان


3. نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت‌های ادراک فضای معماری

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 85-94

رفیعه للحج؛ میرسعید موسوی


5. بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری، نمونه‌موردی: بابل

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 365-373

صدیقه لطفی؛ گلنوش حریری؛ مجتبی شهابی شهمیری