کلیدواژه‌ها = تالار شهر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر، مورد مطالعاتی: اردبیل

دوره 12، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 211-229

جواد جوان مجیدی؛ ملکا نگاری