کلیدواژه‌ها = کاربری زمین
تعداد مقالات: 4
3. الگوی کریدوری حمل و نقل همگانی محور در بلوار پاسداران شهر سنندج

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 361-381

هوشمند علیزاده؛ محمدحامد عبدی


4. بررسی اثر مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 49-61

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ زیبا پرنون