کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تعامل اصول معماری مسکونی دوره‌های آل‌مظفر و قاجار شهر یزد از منظر جهت‌گیری با انرژی خورشیدی

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 87-98

محمد ابراهیم زارعی؛ سید فضل‌اله میردهقان اشکذری


2. بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت گیری، نمونه موردی: خانه ی عباسیان کاشان

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 75-90

مهدی سهیلی فرد؛ حمید اخترکاوان؛ سلوا فلاحی؛ مهدی اخترکاوان؛ اصغر محمد مرادی