کلیدواژه‌ها = مشهد
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری، مورد مطالعاتی: محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 347-359

نونا مسگرانی؛ محمد اجزا شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمدرضا نقصان محمدی


3. تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر


4. تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 285-301

حمید اتقائی؛ علی اصغر پیله ور


5. ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 333-342

علی سلطانی؛ علی دشتی؛ احسان بابایی؛ محمد قضایی