کلیدواژه‌ها = Tehran
تعداد مقالات: 15
5. نقش هنر عمومی در آفرینش مکان‌های شهری، مورد مطالعاتی: بوستان ملت و آب‌وآتش تهران

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 147-158

مهسا بهرامی نیکو؛ حسن سجادزاده


6. سنجش بهره وری سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر تهران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 281-289

شهریار افندی زاده؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ امیرحسین سلاحورزی


7. خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 107-118

حسن سجادزاده؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سلمان وحدت


8. تحلیل تغییرات قائم آلودگی هوا در مسیر آزادی- تهرا نپارس با شبیه سازی خردمقیاس اقلیمی

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 191-205

علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ ژوان امینی


10. تحلیلی بر الگوی استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهر تهران و ضرورت‌های مکان‌گزینی در ارتباط با جهانی‌شدن

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 343-353

رامین ساعد‌موچشی؛ کرامت‌اله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ رحمت‌‌اله فرهودی


11. ارزیابی رابطه دوسویه نوع کاربری اراضی بر پراکندگی و فراوانی جرم در منطقه 12 شهرداری شهر تهران

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 357-367

ابوالفضل مشکینی؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ اکرم تفکری


13. Assessing Tehran’s Urban Structure Effects on Non-Compliance with FAR Regulations

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 237-251

Elnaz Sarkheyli؛ Mojtaba Rafieian


15. Vertical Illuminance Measurement for Clear Skies in Tehran

دوره 5، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 11-20

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Soha Matoor؛ Rima Fayaz