کلیدواژه‌ها = عالم مثال
تعداد مقالات: 1
1. تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی، نمونه موردی: مسجد امام اصفهان

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 31-44

الهام پرویزی؛ حسنعلی پورمند