کلیدواژه‌ها = Sociability
سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 99-109

10.22034/aaud.2019.92452

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده


A New Reading of Sociable Public Spaces: The Nexus between Urban Design and Microsociology

دوره 11، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 39-49

Fatemeh Dousti؛ Abbas Varij Kazemi؛ Mostafa Behzadfar