کلیدواژه‌ها = Sociability
تعداد مقالات: 4
1. سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 99-109

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده


3. A New Reading of Sociable Public Spaces: The Nexus between Urban Design and Microsociology

دوره 11، شماره 22، بهار 1397، صفحه 39-49

Fatemeh Dousti؛ Abbas Varij Kazemi؛ Mostafa Behzadfar


4. A Study of Sociability Factors’ Influence on Educational Spaces: The Case of the School of Art and Architecture of Bu-Ali Sina University

دوره 9، شماره 16، تابستان 1395، صفحه 1-13

Saeid Alitajer؛ Hasan Sajadzadeh؛ Pooria Saadati vaghar