کلیدواژه‌ها = همدان
بازشناسی الگوی مرکز محله‌های شهر همدان در تناسب با نیازهای زنان

دوره 15، شماره 38، خرداد 1401، صفحه 169-184

10.22034/aaud.2022.199303.1973

سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سید رضا مرتضایی